adatvedelem

Adatkezelési tájékoztató MIMOMARKETING.COM BEVEZETÉS A MIMO GROUP LTD. (office 4., 219 Kensington High Street, Kensington, London, England W8 6BD, cégjegyzék sz.:11843431) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi … Bővebben: adatvedelem